Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Är inte Kristus kyrkans usp?

SVENSKA KYRKAN

Man behöver inte tro på helvetet, det räcker att svära sig till relativismen. Den är lika illa. Svenska kyrkan, vars så kallade ”usp” (
unique selling proposition) får antas vara Jesus Kristus, ska snart välja sin högsta ledare och kandidatintervjuerna avlöser varandra. Huruvida de tror på himmel, helvete och Guds son är oklart, men de kan sannerligen konsten att relativisera.

Människor söker sig till kyrkan med existentiella frågor och med hopp om att det finns något som är större än vi. När hon inte har annat svar än motfrågan
Vad tror du själv? blir hon irrelevant.

Kyrkan vore rimligen ytterst betjänt av en ledare med övertygelse om evangeliet. Liksom man lätt kan tro att ledaren själv skulle finna uppgiften enklare om hen var komfortabel i sitt värv att frälsa själar. Men Svenska kyrkans val av ärkebiskop verkar handla om andra storheter än Jesus Kristus.

Annons
X

Under en öppen utfrågning av ärkebiskopskandidaterna (1/10) ombads var och en ge sitt svar på om och varför Jesus för dem är en sannare profet än Mohammed. Inte konstigare än att fråga en muslim varför vederbörande anser Mohammed övertrumfa Jesus.

Det märkliga inträffade. Aspiranterna till kyrkans andliga ledarskap relativiserade frågan. De kunde inte ge något tydligt, eller ens särskilt fromt svar. Undantaget Ragnar Persenius.

I sina irrfärder skakar kyrkan av sig såväl skeptiker som delar av den teologiska ryggraden. I veckan lämnade Eva Hamberg, präst och professor, sin plats i Svenska kyrkans läronämnd, instansen för teologiska frågor. (Ja, man har en enskild avdelning för sådana ...)

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hamberg har under lång tid tyckt sig se hur kyrkan politiserats och i takt med det, sekulariserats. Till
  Kyrkans tidning (nr 41) säger hon: ”Kyrkovalskampanjen gjorde det ännu tydligare hur stark politiseringen av Svenska kyrkan blivit. Att politiska partiers kanslier har ett avgörande inflytande över hur kyrkopolitiker ställer sig i kyrkomötesfrågor är absurt.”

  Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv. Utan en stark självkänsla och tydlig kärna måste den förhålla sig till omvärldens dagspolitiska villkor. Då är relativism, att allt kan besvaras med ett ”det beror på”, den naturliga följden.

  När biskoparna inte vet svar på frågan om vem Jesus var står SSU beredvilligt och väntar på kyrktrappan med svaret: ”Jesus var sosse”. Och kyrkan blir ett politiskt ungdomsförbund svar skyldig.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X