Är inte försvaret av Sverige viktigare än så?

Under strecket
Publicerad
Annons

Alliansregeringen har kommit överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om framtiden för den svenska Afghanistaninsatsen. Men det finns mer att diskutera.

Afghanistandoktrinen utgår från att försvaret av Sverige bäst sköts i långt-bort-i-stan. Vi bygger säkerhet tillsammans med andra, burkar det heta. Sant, det är viktigt för Sverige att delta i internationella insatser. Men vi måste också fråga hur försvaret klarar uppgiften att värna svenskt territorium och bidra till stabilitet i närområdet för att bevara ett gott säkerhetsläge. Alltså Sverigedoktrinen.

Annons
Annons
Annons