X
Annons
X

Är Hamas terror inte ”riktig”?

Per Gahrton, de svenska Palestinagruppernas ordförande, hävdade i Godmorgon världen (P1, 25/4) att det var omöjligt för Palestinska myndigheten att "arrestera de så kallade terroristerna, Hamas och Jihad och de där andra" och stoppa "självmordsbombare och andra så kallade terroristattacker från palestinierna".
Sedan Arafat utlöste den så kallade andra intifadan, har endast Hamas dödat 377 och sårat 2 076 israeler vid minst 425 angrepp på i huvudsak civila mål. Den nyss eliminerade Hamasledaren Abd al-Aziz Rantisi hade betecknat offren för denna terror som "apornas och grisarnas bröder". Syftet är enligt Hamas stadga att omkullkasta "den världssionistiska planen". Alla förhandlingslösningar är "slöseri med tid och sterila ansträngningar". "Israel kommer att fortsätta existera tills islam utplånar det."
Islamism, antisemitism och hat mot Israel går här hand i hand och använder oförsonlig terror mot civila som vapen.
EU har klassificerat Hamas, Islamiska jihad, Al-Aqsamartyrernas brigader med flera som
terrororistorganisationer. Vad menar Gahrton med sin tvångsmässiga apostrofering? Anser han och de av honom företrädda Palestinagrupperna i motsats till EU att Hamas med flera inte sysslar med "riktig" terrorism?
Bekänn färgen, herr ordförande - annars får du finna dig i att bli betraktad som en så kallad fredsälskande demokrat när du på detta sätt presenterar din attityd till palestinsk terrorism.
p
Grattis stockholmare! Nu får ni skatteutjämningsbidrag av staten för att klara skatteutjämningen. Och så får ni trängseltullsbidrag för att klara trängseltullsinförandet. Och vi som bor utanför trängseltullsgränsen bidrar med resten. Vad kan ni mer begära? Karl Evert Ohlson, Upplands Väsby
Riv upp beslutet om kärnkraft från 1980
Äntligen har det gjorts en undersökning som klart och tydligt visar att opinionen har vänt i kärnkraftsfrågan.
Det har länge känts uppenbart att svenskarna blivit mer positivt inställda till kärnkraften, men nu kan vi se det svart på vitt. Många av de som 1980 röstade för en
avveckling tycks nu ha frigjort sig från den vänstertrend som till stor del präglade samhället under 1980-talet. Dessutom inser även den nya generationen att det inte finns något realistiskt alternativ till kärnkraften.
Kärnkraftsfrågan kan inte styras utifrån ett mer än 20-årigt beslut. Resultatet i en folkomröstning är något som bör verkställas genast annars blir det snart inaktuellt. De som röstade år 1980 är inte samma människor som skulle rösta i dag. Beslutet från 1980 är inte längre aktuellt och det mest logiska vore att riva upp det och fatta ett nytt, kanske genom en ny folkomröstning.
Parlamentsval - inte en fråga om EMU
Anders Lindberg från Hässelby hävdar (Synpunkt 22/4) att valet till Europa- parlamentet inte handlar om vänster eller höger utan om graden av överstatlighet. För att underbygga detta blandar han in EU-kommissionen och att EMU-förespråkare finns både till höger och vänster.
Sanningen är att EMU-frågan redan är avgjord, Sverige har sagt nej. Valet handlar inte heller om
EU-kommissionen utan om vilken partigrupp som ska bestämma i Europaparlamentet - högergruppen eller socialistgruppen.
Bland de frågor som kommer upp finns kampen mot kemikalieindustrin i Europa, där socialistgruppen till skillnad från högern ställt krav på att giftiga ämnen ska total-förbjudas. Vidare kommer tjänstedirektivet att behandlas. Där föreslås att utländska företag ska kunna frångå gällande kollektivavtal och arbetsrätt i det land de arbetar i. Socialistgruppen har tagit strid för att ställa krav på företagen och därmed förhindra att lönerna sänks i Sverige. Högern stödjer däremot tjänstedirektivet. Dessa och en mängd andra ideologiska frågor röstar Europaparlamentet om varje vecka. Blandningen på junilistan gör således att man inte vet vad man får. I värsta fall blir det pyttipanna!
Hur säkert är Kyoto-protokollet?
Har du någonsin sett en romersk kejsare avbildad i varma yllekläder? Eller de gamla grekiska filosoferna?
Det måste ha varit ett mycket varmare klimat när de levde. Å andra sidan

– år 1657 var det så kallt att Karl X Gustav kunde tåga över Stora Bält samtidigt som romarna kunde åka skridsko på Tibern. Eller vad sägs om de fyra istiderna med kilometertjock is med mellanliggande klimat som var varmare än det nuvarande.
Många vetenskapsmän anser att klimatet kan ha påverkats av förändringar i solens aktivitet. Tänk om Kyoto-protokollet bara är nys. Kan det vara så att de forskare som står bakom protokollet främst ute efter att få mera pengar till sin forskning?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X