Är FRA-lagen ens möjlig?

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksdagen antog nyligen lagen om signalspaning (”FRA-lagen”). Debatten bär starka drag av förvirring. Lagens försvarare med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen hävdar att den kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten. De lyfter fram syftet att skydda riket genom spaning inriktad på reella hot utifrån. Motståndarna ser kränkningen av den personliga integriteten som det främsta argumentet mot lagen. Samhället sätts under övervakning till skada för demokratin.

Integritetsskyddet är en komplicerad rättsfigur. Det omfattar både generella regleringar till skydd för privatlivet och speciella som tar sikte på någon viss aspekt, till exempel straffbart förtal. FRA-lagen innebär i det perspektivet inte bara ett utan flera hot. Inte minst riskerar det spaningssystem som den nya lagen bereder väg för att komma i konflikt med regeringsformens skydd av förtroliga meddelanden, trots de spärrar och skyddsregler som regeringen förutsätts meddela.

Annons
Annons
Annons