Annons

Är esperanto inte ett fullt fungerande språk?

15 december. Är det brister i det internationella språket som lett till att genomslaget uteblivit? Språkliga myter och påståenden granskas av lingvisten Mikael Parkvall varje dag fram till jul i SvD:s Språkluckan.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Många har åtminstone ett vagt begrepp om vad esperanto är. För den som inte har det: esperanto är ett konstgjort språk, skapat av den polsk-judiske ögonläkaren Ludvig Zamenhof. Uppvuxen i den flerspråkiga (vitryska, ryska, polska, jiddisch) staden Bialystok fängslades han av tanken på att skapa ett neutralt mellanfolkligt språk, som kunde tillåta folk att mötas på lika villkor utan att ge någon några fördelar.

Annons
Annons
Annons