Är ekonometriska modeller att lita på?

Under strecket
Publicerad
Annons

q Fråga & Svar Mauro Gozzo
I dag lägger Mauro Gozzo, Exportrådets chefekonom, fram sin senaste prognos över världsekonomin och de svenska exportutsikterna. Det gör han fyra gånger per år sedan fem år tillbaka.
Varför ska man tro på dina prognoser?

– Nästan alla prognoser bygger på att man gör en analys av det förflutna. Och det gäller särskilt i den matematiska formen av ekonometriska modeller. Samtidigt förändras saker i ett samhälle hela tiden - och även samband. Förhoppningsvis sker detta inte för snabbt och för brådstörtat, och då kan man nog göra rätt så bra prognoser.
Har dina prognoser varit bra då - om du ser tillbaka?

Annons
Annons
Annons