Annons

Är du multispirituell?

TRENDSPANING Vad händer inom spiritualiteten, som man numera kallar människors intresse för andlighet? En resa i Indien pekar ut klimatfrågan som en ny riktning, parallellt med mystik och ohämmad mix av riter. Religionerna som lära är ute.

Uppdaterad
Publicerad

Privatreligiös – det var 80-talet. Andligt smörgåsbord kallades det på 90-talet. Själv-spiritualitet hette det på 00-talet. Hur kommer den att beskrivas härnäst, tendensen att andligt intresserade västerlänningar plockar inslag från alla religioner för att få en form som passar dem personligen?

Efter en resa i södra Indien nyligen funderar jag över om det blivit dags för den multispirituella människan, den som lägger ihop alla läror som finns. Eller börjar man kanske tala om ett högre medvetande, bortom också andliga etiketter? Eller tar de helt nya rörelserna över med sin inriktning på ekologi och klimatmedvetenhet?

Rörelsen The Art of Living har i dag miljontals anhängare och ashramet utanför Bangalore har vuxit så mycket att man måste ta buss inom anläggningen. Ovan en av de första meditationsplatserna.

Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 1 av 6

Elden symboliserar det gudomliga, och att hålla händerna över lågan och sedan föra dem mot ansiktet är ett sätt att ta emot ”det eviga ljuset”.

Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 2 av 6

Moderns tempel innehåller bara en datorstyrd kristall och tolv rum för meditation enligt dygder som mod, ödmjukhet, tacksamhet, fred respektive jämlikhet.

Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 3 av 6

Även kyrkorna är många i södra Indien.

Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 4 av 6

Grundaren Sri Sri Ravishankar med vår grupp. Reseledare professor Antoon Geels, Lund, är mannen t h.

Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 5 av 6
Foto: AGNETA LAGERCRANTZ Bild 6 av 6
Annons
Annons
Annons
Annons