X
Annons
X

Är du kund i någon folkrörelse?

Få saker är så tätt förknippade med svensk politisk kultur som föreställningen om folkrörelsernas betydelse för vår demokrati. Berättelsen om folkstyrets utveckling i Sverige blir lätt en berättelse om arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Idag upplever många att demokratin är hotad eftersom de traditionella folkrörelserna är på tillbakagång. Samtidigt som vi gärna tänker oss att dessa är ett mer eller mindre svenskt fenomen råder det i de senaste årens debatter om folkrörelsernas död ingen brist på referenser till motsvarande diskussioner i USA. Även om vi lätt föreställer oss USA och Sverige som mycket olika finns det flera paralleller. Såväl skillnader som likheter blir relevanta när man vill låna amerikanska teorier för att analysera den svenska situationen.

Ett av de intressantaste inläggen på senare år i denna amerikanska debatt är statsvetarprofessorn Theda Skocpols "Diminished Democracy"
, 2003
. Där sätter hon fokus på själva organisationernas betydelse i det civila samhället. Detta kan läsas i kontrast till Robert D Putnams teori om det sociala kapitalet där han fokuserar mindre på hur sammanslutningarna är organiserade än på kvantifierbara mått på sociala kontakter. Skocpol betonar betydelsen av den demokrati som medlemmarna möter inne i organisationen, dels för deras möjligheter att påverka den, men också för de demokratiska erfarenheter som arbetet ger dem. Utan att referera till Sverige betonar hon aspekter av det amerikanska civilsamhället som för en svensk läsare på en gång ter sig märkligt bekanta och – just därför – ibland på intressanta sätt främmande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X