Annons

Är det värsta över nu?

Det är inte förvånande om många ställer sig den frågan efter måndagens rally på börserna som var en direkt reaktion på det nya, stora krispaket som EMU-länderna enats om och som hela EU kommer att sluta upp bakom vid toppmötet i Bryssel på onsdag.

Publicerad

I och för sig kan man säga att det är en ”farlig fråga”. Under det dryga år som gått sedan finansstormen blåste upp har diverse storbankschefer och ledande politiker med oregelbundna mellanrum proklamerat just det, att ”det värsta är över”. Och varje gång har det följts av ett nytt, svidande bakslag där krisen fördjupats på nytt.

Men den här gången finns det ändå anledning att hysa en försiktig optimism. Med betoning på försiktig.

Annons
Annons
Annons
Annons