Annons

Claes Arvidsson:Är det så här EU kommer att bli?

Publicerad

Vid det här laget har krismötena med EU:s stats- och regeringschefer varit så många att de närmast blivit rutin. Sakta – och det är så EU fungerar – men fortfarande mycket långt ifrån säkert har man försökt släcka eurobranden. Å ena sidan krediter till lånetyngda medlemsstater – i kombination med krav på reformer och ordning på torpet. Å andra sidan striktare regelstyrning av de nationella budgeterna i eurozonen via ökad makt för EU.

Igår stod bankunionen överst på dagordningen men det är mycket mer som surrar i luften.

Annons
Annons
Annons