Annons

Ivar Arpi:Är det en slump var vi föds?

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Under strecket
Publicerad

Levin, Yuval. "The Great Debate – Edmund Burke, Thomas Paine, and the birth of right and left". Basic books, 2013.

Bild 1 av 2

Stormningen av bastiljen i Paris 14 juli 1789 vilket brukar ses som startskottet till den franska revolutionen.

Foto: TTBild 2 av 2

Vilken är den rätta relationen mellan generationer? Frågan låter kanske enbart filosofisk, men är central för skillnaden mellan dagens höger och vänster, vilket Yuval Levin visar i ”The Great Debate – Edmund Burke, Thomas Paine, and the birth of right and left” (2013). Många av idékonflikterna mellan filosoferna Thomas Paine (1737–1809) och Edmund Burke (1729–1797) är ännu i dag olösta. Paine var mycket kritisk till att Burke inte stödde den franska revolutionen (1789), eftersom de båda stöttat den amerikanska några år tidigare (1776). Medan Paine ville störta det gamla, som han ansåg var genomruttet, ville Burke bevara det som var gott och reformera det som var dåligt. Och just relationen mellan generationer var en viktig skiljelinje, som består i vår tid.

Edmund Burke ansåg att människan endast gick att förstå utifrån sin sociala kontext, medan Thomas Paine menade att individen bör förstås i sin egen rätt. Paines tanke att en individs rättigheter och plats i samhället inte borde påverkas av födelseplats, har influerat vänstern ända sedan dess. Tanken om universella mänskliga rättigheter, som Thomas Paine var en av de mest vältaliga förespråkarna för, tar inte någon hänsyn till kontext.

Annons
Annons
Annons