Är det bara snack och lite verkstad?

Karin Lindell är riksrevisor på Riksrevisionen som ger regeringen en kännbar knäpp på näsan för bristande insatser för handikappade på arbetsmarknaden.
–Vår rapport visar att funktionshindrade har en fortsatt svag ställning på arbetsmarknaden. Styrningen av lönebidragen till exempel är inte tillräckligt effektiv. Regeringen har satt upp ambitiösa mål. Men det räcker inte med ambitioner. Det måste hända något så att det blir lättare för funktionshindrade att få jobb.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur många ingår i målgruppen?

–Runt en halv miljon mellan 16 och 64 år uppger att de har någon form av funktionshinder som leder till nedsatt arbetsförmåga.

Annons
Annons
Annons