Anne Applebaum. Illustration: Thomas Molén
Anne Applebaum. Illustration: Thomas Molén

”Dragningen till totalitära idéer försvinner inte bara”

Anne Applebaum oroas av ”hatets och rädslans politik”. Författaren efterlyser nya säkerhetsinstitutioner: ”Nato lever inte längre upp till sitt syfte.”

Uppdaterad
Publicerad

Du skrev förra året en artikel i The Atlantic om en nyårsfest 1999. När man läser den i dag framstår det på många sätt som en helt annan tid. Konservativa och klassiska liberaler i Europa ägnade sig i hög grad åt att fira segrar och sträva mot gemensamma mål.

– Anledningen till att jag skrev om den festen är för att den skedde i en tid då de politiska klyftorna i Europa framstod väldigt små. I Polen pågick en rad politiska och ekonomiska former syftande till att skapa liberal demokrati. Mittenvänstern och mittenhögern hade delvis olika åsikter om hur det skulle gå till, men det fanns ingen konflikt om vilken riktning vi rörde oss i.