Annons

”Är barn med fetma mindre värda?”

Foto: Colourbox

Det är alarmerande att det fortfarande finns områden i Sverige där sjukvården inte erbjuder behandling till barn som lider av fetma. Det skriver professor Claude Marcus och Jenny Vinglid, generalsekreterare för Riksförbundet Hobs.

Under strecket
Publicerad

I Sverige lever 5–10 procent av barn och ungdomar med obesitas eller fetma i dag och andelen minskar inte. Obesitas är en allvarlig sjukdom som påverkar barnens kognition, hälsa och livskvalitet och ökar risken för framtida sjuklighet och för tidig död. Trots det är obesitas en sjukdom som inte behandlas som andra sjukdomar som drabbar barn. På många håll i Sverige behandlas den inte alls.

För en kort tid sedan släpptes årsrapporten för det nationella kvalitetsregistret, Boris, som beskriver barnfetmavården i Sverige 2018. Var fjärde barnklinik tar inte emot barn för behandling av fetma. Det finns en region som inte behandlar barn med allvarlig obesitas utan bara dem med måttliga problem som kan skötas utanför barnsjukvården. Detta har lett till en IVO-anmälan och att barn skickas till andra regioner för vård.

Annons
Annons
Annons