X
Annons
X

Är alkohol egentligen den farligaste drogen?

Att jämföra olika drogers skadeeffekter på individen och samhället medför ett visst mått av godtycklighet. Forskare som ändå försökt sig på en jämförelse ifrågasätter dagens syn på vilka droger som anses vara farligast, konstaterar Emma Frans i Vetenskapskollen.

Läs mer om Den ifrågasatta drogpolitiken
undefined
Foto: IBL/Alamy

Påstående

Foto: IBL/Alamy Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X