Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson: Är Acosense lyhörda för marknadens känslor?

Instrumentutvecklaren Acosense har en lovande produkt installerad ute hos flera fina referenskunder. Bolaget leds också av ett kvalificerat team. Det vill till eftersom Acosense lagt ribban högt för att nå de kommersiell framgångar som krävs för att den noteringsaktuella aktien ska bli en långsiktig vinnare.

Timmerupplag på Holmens pappersbruk i Hallstavik. Processindustrier som denna är beroende av ett antal kritiska vätskeflöden. Med Acosenses produkt Acospector kan dessa vätskor analyseras i realtid och utan ingrepp i processerna.
Timmerupplag på Holmens pappersbruk i Hallstavik. Processindustrier som denna är beroende av ett antal kritiska vätskeflöden. Med Acosenses produkt Acospector kan dessa vätskor analyseras i realtid och utan ingrepp i processerna. Foto: Bertil Ericson / TT

Acosense är ett litet Göteborgsföretag sprunget ur Chalmersforskning och utvecklingsarbete på ABB. Produkten Acospector Acoustic Chemometer är ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Typiskt sett är instrumentet monterat på utsidan av ett rör i pappersbruk och i röret flyter exempelvis svartlut vars egenskaper har viktig påverkan på massatillverkningsprocessen. Acospector använder ljudvågor för att under pågående process analysera en rad egenskaper hos vätskan. Detta kan i sin tur medge en bättre styrning av processen med högre produktivitet och kvalitet som följd. Att jaga den här typen av optimeringar och besparingar är A och O för processindustrier i allmänhet och pressade branscher som massaindustrin i synnerhet.

Det finns massvis med helt eller delvis konkurrerande instrument av olika slag men det är en viktig poäng att Acosenses produkter inte har direktkontakt med vätskan. Till fördelarna hör:

 • Inget driftsavbrott vid installation
 • Instrumentet påverkas inte av korrosion och slitage
 • Vätskor som är beläggande leder inte till felaktiga mätresultat

Acospector är lanserat och används för fullt av ett antal fina kunder men kommersiellt är bolaget i sin linda. Nu ska Acosense listas på Aktietorget och ta in pengar så att de runt 10 medarbetarna får resurser att växla upp försäljningen samt vidareutveckla nästa produktgeneration.

IPO Acosense
Teckningskurs 8.60 kr / aktie
Lista: Aktietorget
Rådgivare Aktieinvest / Inwest
Sista anmälan (*) Tisdag 21 februari (*)
Erbjudande 12 Mkr
Aktier efter IPO 4.6 miljoner inkl 0.3 mst TO
Börsvärde 40 Mkr
(*) Sista anmälan via annan än rådgivare är oftast en dag tidigare.

Timmerupplag på Holmens pappersbruk i Hallstavik. Processindustrier som denna är beroende av ett antal kritiska vätskeflöden. Med Acosenses produkt Acospector kan dessa vätskor analyseras i realtid och utan ingrepp i processerna.

Foto: Bertil Ericson / TT Bild 1 av 1

Del 1 av 3

Börsplus syn på Acosense

Investeringar i entreprenörsdrivna utvecklingsföretag med minimala intäkter och högtflygande planer kräver andra metoder än vanliga börsaktier. I faktarutan i slutet av artikeln beskrivs metoden som Börsplus använt för denna analys.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Styrelse och ledning har inga stora ägarandelar men investerar nu en del i samband med noteringen. Vi hade gärna sett ännu större ägande från nyckelpersonerna. I ägarlistan finns fina storägare som Chalmers Ventures, Almi Invest och ABB men det är bara Almi som tecknar fler aktier. Acosense ger ett lite ägarlöst intryck. Största ägare efter noteringen blir handlarfamiljen Järvmarker (utan styrelserespresentant) tätt följda av Chalmers Ventures med vardera cirka 13–14 procent av aktierna.

2. Track record nyckelpersoner

Teamet bakom Acosense har avancerade tekniska utbildningar och fina meriter som man sällan ser i små utvecklingsbolag. Bolagets härkomst från ABB och Chalmersforskning och de uppenbarligen goda kontakterna med särskilt pappersindustrin imponerar också. Det är också starkt att bolaget kommit igång med många installationer hos kvalificerade kunder som SCA, Akzo Nobel, Stora Enso och Billerud Korsnäs.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

 • Det är uppenbart att produkten Acospector fungerar och efterfrågas av kunderna.
 • Om behovet är tillräckligt starkt för att motivera de volymer och priser som krävs för att Acosense ska klara sin ganska aggressiva affärsplan är dock en öppen fråga.
 • Säljarbetet imponerar så till vida att man vunnit fina referenskunder och en bra partner i Elof Hansson.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Fokuset på sälj bär frukt och ger de 30 installerade system som Acosense utlovar för 2017.
 • Elof Hansson är framgångsrika i att sälja Acospector i Asien och Latinamerika.
 • Pengarna räcker mer eller mindre till lönsamhet. (Förutsätter att aktien stiger över 12 kronor så att teckningsoptioner för cirka 4 Mkr löses in samt att förlusttakten sjunker ordentligt 2018.)
 • En kommande ATEX-klassificering ger bra skjuts i branscher som läkemedel, petrokemi och olja/gas.
 • Framgångsrik lansering av den nya produkten Preventor (som i dagsläget hålls ganska hemlig).
 • Det krävs att den nye vd:n Per Hellman och hans team är skickliga företagsbyggare som både kan gasa försäljningen och hålla i kostnaderna.

5. Fakta vi saknar

Hur mycket kommer handelshuset Elof Hansson satsa på att marknadsföra Acospector i Asien och Latinamerika?

Annons
X
Annons
X

Del 2 av 3

Här följer Börsplus syn på potentialen i ett optimistiskt scenario. Värdedrivaren är helt enkelt hur många system som Acosense kan sälja och installera.

ACOSENSE Idag Tänkbart för 2019
Värdedrivare (i) Försäljning. Egen regi lokalt och distributör i Asien och Sydam. ATEX-klassning. Lansering Preventor. Sälja fler enheter på fler marknader. Kanske återkommande intäkter från Preventor?
Uppnådd nivå Värdedrivare 30 enheter av Acospector ska vara sålda under 2017 Affärsplanen säger cirka 90 sålda enheter 2019 med omsättning 24 Mkr.
Värdering, kr / enhet (ii) e.m. P/e 30 eller 6x omsättningen
Resultatnivå, cirka cirka - 7 Mkr för 2017 cirka 5 Mkr
Börsvärde, Mkr (iii) 40 Mkr vid IPO 150 Mkr i optimistiskt scenario.
Optimistisk vinstchans (iv) Cirka 280 %

Optimistiskt scenario

Om Acosense till punkt och pricka uppfyller sin affärsplan och får ett vettigt erkännande för detta på börsen så är det inte svårt att tänka sig ett börsvärde på 150 Mkr inom tre år. Det ger en frestande uppsida på knappt 300 procent från börsvärdet på 40 Mkr vid noteringen, inklusive utspädning.

Pessimistiskt scenario

Det är extremt sällsynt att utvecklingsbolag klarar sina uppsatta mål enligt tidtabell och budget. Alla former av förseningar, fördyrningar eller kommersiella bakslag kan ledigt halvera en aktie som Acosense.

Börsplus slutsats

Den som tecknar aktier i en börsnotering gör det alltid på egen risk och vi har ingen särskild åsikt om de kortsiktiga utsikterna för Aconsenses notering på Aktietorget. Långsiktigt kommer vi följa Acosense med intresse. Det vore väldigt roligt om bolaget lyckades så bra som man planerar för. Oddsen för aktien ser vi inte som särskilt gynnsamma även om vi uppfattar Acosense som ett på alla sätt seriöst och bra bolag.

Annons
X
Annons
X

Fördjupning

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X