Aktieanalys

Peter Benson:Är Acosense lyhörda för marknadens känslor?

Instrumentutvecklaren Acosense har en lovande produkt installerad ute hos flera fina referenskunder. Bolaget leds också av ett kvalificerat team. Det vill till eftersom Acosense lagt ribban högt för att nå de kommersiell framgångar som krävs för att den noteringsaktuella aktien ska bli en långsiktig vinnare.

Under strecket
Publicerad

Timmerupplag på Holmens pappersbruk i Hallstavik. Processindustrier som denna är beroende av ett antal kritiska vätskeflöden. Med Acosenses produkt Acospector kan dessa vätskor analyseras i realtid och utan ingrepp i processerna.

Foto: Bertil Ericson / TT
Annons

Acosense är ett litet Göteborgsföretag sprunget ur Chalmersforskning och utvecklingsarbete på ABB. Produkten Acospector Acoustic Chemometer är ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Typiskt sett är instrumentet monterat på utsidan av ett rör i pappersbruk och i röret flyter exempelvis svartlut vars egenskaper har viktig påverkan på massatillverkningsprocessen. Acospector använder ljudvågor för att under pågående process analysera en rad egenskaper hos vätskan. Detta kan i sin tur medge en bättre styrning av processen med högre produktivitet och kvalitet som följd. Att jaga den här typen av optimeringar och besparingar är A och O för processindustrier i allmänhet och pressade branscher som massaindustrin i synnerhet.

Annons
Annons
Annons