Kommentar

Peter Benson: AQ Group mot fyra miljarder

Vi har trots upprepade försök inte riktigt vågat sätta köp på industrikoncernen AQ Group men vi imponeras av utvecklingen. Nu närmar sig bolaget 4 miljarder kronor i årsomsättning. Livet som underleverantör är dock aldrig enkelt och värderingen tål inga större bakslag.

AQ Group kom med en stark rapport för det tredje kvartalet. Bolaget går för alla cylindrar med stigande marginaler som på helåret 2016 lär landa runt 9 procent, alltså över AQ Groups mål om 8 procent. Aktien faller dock på rapporten. Sannolikt eftersom första halvårets urstarka marginaltrend mattades i relativa termer och att AQ tydligt flaggar för att man har vissa kortsiktiga utmaningar.

Bland annat följande skriver AQ:s vd Claes Mellgren följande i rapporten:

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Foto: SvD Börsplus Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X