Aktieanalys

Daniel Zetterberg: AQ fortsätter leverera

Underleverantören AQ presterar ett mycket starkt första halvår och fortsätter att återinvestera en stor del vinsten i nya förvärv. Värderingen är dock hög och vi återupprepar vår neutrala inställning till aktien.

undefined

AQ har många fina kvaliteter. Bolaget har växt omsättningen varje år sedan grundandet 1994 och har aldrig gjort förluster. Finanserna är stabila. Avkastningen på eget kapital kring 15 procent är inte fantastiskt men har levererats i vått och torrt. Grundarduon P-O Andersson och Claes Mellgren, som började med att ta över en verksamhet för komponenttillverkning från ABB, finns kvar som storägare och är verksamma i bolaget (styrelseordförande respektive vd). De har järnkoll på sin verksamhet och vet precis hur produktion och logistik ska hanteras och hur de ska få fart på de förvärv som ibland görs. Typisk en sådan verksamhet man vill äga om priset är det rätta.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X