Apokalyps på högskolan – inte i skogen

Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Stig-Olof Holm, lektor vid Umeå Universitet och representant för Föreningen skydda skogen, skildrar i en artikel på Brännpunkt 26/1 ett närmast apokalyptiskt tillstånd i den svenska skogen. På några rader avfärdar han generationer av skogsbrukares och skogsforskares samlade erfarenhet av vad som krävs för att få skog att växa och skördas samtidigt som mångfalden av arter bevaras på landskapsnivå. Ord som slakt, massaker, utrotning och hot kryddar texten. Tjäderspelen har ersatts av kalhyggen, och han hävdar på fullt allvar att plantering av ny skog efter avverkning gör den obeboelig under hundratals år för relativt vanliga fågelarter som lavskrika, göktyta, slaguggla och tretåig hackspett.

Samtidigt kan vi läsa i senaste numret av Sveriges Ornitologiska Förenings tidskrift, Ornis Svecica, att endast en skogslevande fågelart – mellanspetten - försvunnit från den svenska faunan de senaste hundra åren, och att det under samma period tillkommit flera nya arter. Mellanspetten är nu återigen på frammarsch i våra grannländer, och den spås göra comeback inom en snar framtid. Om det beror av ett successivt varmare klimat eller den nu kraftigt ökade tillgången på grova gamla lövträd i Södra Sverige kan man spekulera i.

Annons
Annons
Annons