Apatiska barn går före i kö

De apatiska flyktingbarnen ska få förtur i asylprocessen. migrationsverket bedömer det psykiska lidandet hos barnen som så svårt att deras ärende ska behandlas med brådska. Tillsammans med flyktingenheten inom barnpsykiatrin i Stockholm ska familjer i riskzonen identifieras och läkarna slå larm i tid.

Under strecket
Publicerad
Annons

En arbetsgrupp med folk från migrationsverket, barnpsykiatrin, utlänningsnämnden och socialtjänsten har skapats för att tidigt uppmärksamma de flyktingbarn som riskerar släppa kontakten med omvärlden och bli apatiska.
Slår läkarna larm, prioriteras familjens ärende på handläggarenheten, det är målsättningen för migrationsverket som tagit initiativ till att flyktingbarnens situation utreds närmare.

– Vi vill förebygga att barn far illa i asylprocessen. En hypotes är att den långa väntan sliter psykiskt på barnen och då är det angeläget att korta den, säger Anna Wessel, chef vid praxisenheten på migrationsverket och expert på flyktingbarn.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons