Apatisk epidemi obegriplig

Att som flera barnläkare förkasta och förtiga simulerad sjukdom som ett diagnostiskt alternativ är ett professionellt misstag. Simulering är ingen okänd företeelse i vetenskapen, skriver överläkaren Hans Bendz.

Under strecket
Publicerad
Annons

Simulerad psykisk sjukdom är en kontroversiell diagnos. I oktober i år skrev Socialstyrelsen i ett så kallat Meddelandeblad:
”Flera som har erfarenhet av vård av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom har mött exempel på att tillståndet varit av manipulerande karaktär. Även om det inte råder enighet om hur vanligt ett manipulerande beteende är, är det viktigt att de som har ansvar för insatser för och vård av asylsökande barn alltid beaktar denna möjlighet.”

I ett brev den 13 november riktade en grupp barnläkare allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för detta uttalande, som man fann ”mycket märkligt och djupt kränkande”. I en debattartikel i SvD den 28/11 framförde skolläkaren Lars H Gustafsson liknande kritik.

Annons
Annons
Annons