AP-fonderna ska investera miljösmart

Etik och miljö bör vara en viktig fråga i investeringsbeslutet. Det finns anledning att ständigt pröva vilka krav som ska ställas när vi investerar gemensamma resurser. Alla investerare har möjlighet att skärpa sitt miljö- och klimatarbete genom att formulera tydliga krav på de bolag de investerar i. Det vore önskvärt att AP-fonderna gick i bräschen för en sådan utveckling, skriver finansmarknadsminister Peter Norman.

Under strecket
Publicerad
Finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX
Annons

På måndag träffar jag styrelserna och vd:arna för de statligt ägda bolagen. Temat för årets styrelseseminarium är hållbarhet. Samtidigt som många av världens ekonomier kämpar mot den ekonomiska krisen så gör sig klimat- och andra miljöutmaningar ständigt påminda. Senast har vi mötts av bilder från ett översvämmat Jakarta, något som i framtiden riskerar bli allt vanligare till följd av klimatförändringar. Som en liten öppen ekonomi kommer Sverige alltid påverkas av vad som händer i omvärlden. Sverige har visat god motståndskraft genom den ekonomiska krisen och ska fortsätta att vara ett föregångsland på miljöområdet. Bolag med statligt ägande och de statliga AP-fonderna bör vara pusselbitar för att Sverige ska vara en drivande kraft för att återhämtningen blir klimatssmart.

Sedan industrialismens genombrott har koldioxidhalten i atmosfären ökat med 40 procent. Samtidigt har jordens medeltemperatur stigit med 0,8 grader. Fram till år 2100 riskerar jordens medeltemperatur enligt Världsbanken att stiga med ytterligare 3 grader. Om inte utsläppen av växthusgaser minskar riskerar vi långtgående konsekvenser. Särskilt utsatta är människor i fattiga länder med liten möjlighet att anpassa sig till klimatförändringarna. De som minst bidrar till utsläppen riskerar att få betala det högsta priset.

Annons
Annons
Annons