Annons

AP-fonderna måste visa att pengar används etiskt

Andra AP-fondens köp av jordbruksmark i Brasilien omgärdas av bristande transparens, otillräcklig kontroll av etik och miljö, och samarbete med aktörer involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Det visar en rapport från Swedwatch gjord på uppdrag av Latinamerikagrupperna som presenteras idag.

Publicerad

Den statliga Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag tillsammans med en amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. 450 miljoner dollar har avsatts till bolaget, varav 180 miljoner dollar hittills investerats.

AP2 är inte ensamma. Konkurrensen om världens odlingsbara mark hårdnar. En ökad efterfrågan på mat, biobränsle och djurfoder gör mark till en attraktiv investering för flera aktörer, däribland pensionsfonder, företag, banker och stater. Marken används ofta för storskalig odling för export. Riskerna med denna utveckling är många, bland annat ökad konkurrens om vatten och sämre försörjningsmöjligheter för de fattigaste när småbönder förlorar den mark de tidigare odlat.

Annons
Annons
Annons