Annons
X
Annons
X

AP-fonder har miljarder i Italien

De svenska statliga AP-fonderna har sammanlagt lånat ut minst 8 miljarder till Italien, visar SvD Näringslivs genomgång. Det allt mer pressade läget för landet gör att fonderna riskerar förluster. Bara sedan i augusti har värdet på innehaven minskat med en miljard.

Störst exponering mot Italien har Första AP-fonden som vid halvårsskiftet ägde italienska statsobligationer till ett nominellt värde av 579 miljoner euro, eller 5,2 miljarder kronor till dagens eurokurs. Detta enligt uppgifter på fondens hemsida. Innehavet motsvarar 2,5 procent av Första AP-fondens totala tillgångar.

– Vi ser hela obligationsportföljen som en helhet. Det är självklart att det finns risker i alla de placeringar vi gör. Vårt jobb är att ta väl avvägda risker och ta betalt för det, säger Ossian Ekdahl, chef för kommunikation på Första AP-fonden.

– Vi följer naturligtvis utvecklingen noga, säger han.

Annons
X

Tredje AP-fonden hade vid halvårsskiftet 2,5 miljarder kronor placerade i italienska statspapper. För Andra AP-fonden var exponeringen betydligt mindre, 360 miljoner kronor.

Fjärde AP-fonden redovisar inte innehav i enskilda länder och Sjunde AP-fonden uppger att fonden bara har svenska värdepapper i sin räntefond.

Italien, euroområdets tredje största ekonomi, har tagit över stafettpinnen från Grekland som källa till oro på Europas finansmarknader. Det som spökar är landets stora statsskuld på 1900 miljarder euro, motsvarande 120 procent av landets BNP.

Räntan på en tioårig italiensk statsobligation har stigit kraftigt den senaste tiden. På tisdagen fortsatte den klättra till över 6,7 procent.

Stigande räntor är samma sak som sjunkande priser på statsobligationer. Enligt marknadsaktörer handlas italienska tioåriga statsobligationer en bra bit under sitt nominella värde, eller runt 87 kronor per utlånad hundralapp. Så sent som i somras var noteringen motsvarande 99 kronor per hundralapp.

Översatt på AP-fondernas samlade innehav skulle det betyda en värdeminskning på uppskattningsvis nästan 1 miljard kronor på några månader, något som kan synas i AP-fondernas bokslut.

– Vi redovisar alltid statsobligationer till marknadsvärde, säger Ossian Ekdahl.

Lånen till Italien motsvarar visserligen bara en bråkdel av AP-fondernas totala tillgångar. Men dramatiken runt Italien illustrerar problemen när värdepapper som för inte allt för länge sedan betraktades som i princip riskfria inte längre är det. Som SvD Näringsliv skrivit tidigare hade Tredje AP-fonden vid halvårsskiftet grekiska statspapper för 2,5 miljarder kronor, en investering som nu fallit kraftigt i värde.

Italiens problem avspeglar också i priserna på så kallade cds-kontrakt, kreditförsäkringar som faller ut om ett land ställer in betalningarna. Kostnaden för att försäkra ett lån på 10 miljoner dollar till Italien är nu 517000 dollar om året. I juni var kostnaden 145000 dollar.

De stigande räntorna riskerar att sätta press på Italiens redan ansträngda statsfinanser. Enligt mäklarfirman Daiwa Securities innebär en ökning av statslåneräntan från 4,5 till 6 procent extra räntekostnader på 3 miljarder euro om året. Det gör det ännu svårare för Italien att krympa skulden och kan göra att landet hamnar i en ondsint spiral.

Det är extra bekymmersamt eftersom Italiens lånebehov den närmaste tiden är stort. Bara under 2012 behöver Italien låna cirka 300 miljarder euro för att ersätta gamla lån som förfaller. I november är lånebehovet 30,5 miljarder euro och i december 22,5 miljarder euro, enligt Daiwa Securities.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X