Annons

Sanna Rayman:Använd inte barn som skolpolitisk kanonmat

Under strecket
Publicerad

Häromdagen presenterade Skolverket en rapport som visade att skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar, varför verket önskade skärpning från kommunerna. I debattartikeln
på Brännpunkt 4/5 kunde man läsa följande:

”Skolornas elevsammansättning förändras men efter nya mönster. Den socioekonomiska segregationen tilltar inte dramatiskt, men segregationen mellan skolor med avseende på utländsk bakgrund ökar märkbart. Skolverkets studie visar dock att resultatskillnaderna endast till en viss del kan förklaras av ökad skolsegregation i traditionell mening som föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund.”

Annons
Annons
Annons