Annons

Antroposofiska läkemedel är hotade

De förslag som Läkemedelsverket nu har lagt fram är samtliga så byråkratiskt krångliga och resurskrävande att de antroposofiska läkemedlen i praktiken inte kommer att kunna vara tillgängliga i vården, skriver skriver Ursula Flatters, Bo Lönn och Anders Kumlander, Vidarkliniken.

Under strecket
Publicerad

Vidarkliniken i Järna.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1

Vidarkliniken i Järna.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Vidarkliniken i Järna.
Vidarkliniken i Järna. Foto: TOMAS ONEBORG

All utveckling bygger på att våga pröva nya vägar. När det görs inom sjukvården måste det givetvis ske på ett patientsäkert sätt. Vidarkliniken i Järna har utvecklat en ledande position i Sverige med en vård som sätter hela människan i fokus och där omsorgen om individen är en central del. Det är en verksamhet med skolmedicinen som grund, men där traditionella mediciner samverkar med alternativa antroposofiska läkemedel, studerade och prövade framför allt i en internationell kontext.

Annons
Annons
Annons