Annons
X
Annons
X

Antonov kräver regeringen på pengar

Den ryske affärsmannen och Saabspekulanten Vladimir Antonov vill kräva Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Maud Olofsson på skadestånd för att de, enligt Antonov, stänger honom ute från ägarskap i Saab.

(uppdaterad)
[object Object]
Ryska finansmannen Vladimir Antonov. Foto: MONTAGE

”Jag har därför beslutat undersöka möjligheten med att vidta rättsliga åtgärder, inkluderat men inte begränsat till skadeståndsanspråk, som kan vara av intresse för olika parter inklusive mig själv, mot EIB, vissa tjänstemän på EIB, svenska regeringen och vissa regeringsrepresentanter personligen”, skriver Vladimir Antonov i ett pressmeddelande.

– Det är Reinfeldt, Borg och Olofsson som är de regeringsrepresentanter som Antonovs bolag Convers Group vill undersöka om man kan vidta rättsliga åtgärder mot, säger Antonovs talesman Lars Carlström.

– Vi drar i gång en process med våra advokater som gör en genomlysning av det här. Inom två veckor kommer vi göra en utvärdering. Beroende på vad den utvisar kan det innebära stämningar riktad mot olika parter.

Annons
X

TT: Vilka parter är detta?

– Vi vet att det är två parter som varit involverade och det är EIB och regeringen, säger Carlström.

På justitiedepartementet vill man inte kommentera om det är möjligt över huvud taget för Antonov att stämma enskilda statsråd, eftersom man inte vet på vilka grunder han i så fall skulle göra det. I stället hänvisar man till de lagparagrafer som skulle vara aktuella.

Enligt regeringsformen kan ett statsråd dömas för brott i utövningen av sin tjänst, men bara om vederbörande genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Det är då riksdagens konstitutionsutskott som åtalar, vilket prövas av Högsta domstolen.

Av bestämmelserna i rättegångsbalken framgår däremot att rätten för målsägande att väcka åtal gäller inte i fråga om brott som i utövningen begåtts av bland andra statsråd.

Samma sak säger skadeståndslagen. Talan om ersättning får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen.

Vladimir Antonov upprepar den kritik mot EIB och den svenska regeringen som hans talesman Lars Carlström uttryckte i går.

”Genom att förneka SWAN (Swedish Automobile) och Saab Automobile tillgång till finansieringen som jag erbjuder, vilken dessa företag önskat och fortfarande desperat önskar, har både EIB och den svenska regeringen agerat mot alla inblandade parters intressen, särskilt mot Saabs och SWAN:s anställda, underleverantörer, handlare, långivare och aktieägare”, skriver Antonov i ett pressmeddelande.

– Det är ju väldigt märkligt.

Så säger Anette Hellgren, Unionens lokala klubbordförande vid Saabfabriken i Trollhättan, om att regeringen sedan 2009 känt till EIB:s inställning att Vladimir Antonov inte kan bli aktuell som delägare i Saab så länge EIB-lånen finns kvar.

– Man har ju sagt att man ska göra en prövning, och regeringen har sagt att man avvaktar EIB. Då låter det väldigt konstigt att man hänvisar till EIB. Också EIB:s agerande är märkligt.

Från regeringens håll har man dock ingen förståelse för kritiken.

– Vi ställer oss helt oförstående till detta. Den svenska regeringen är mån om den svenska bilindustrin och har lagt ner pengar och engagemang på dess utveckling. Att vi skulle motarbeta utvecklingen för svensk fordonsindustri är en ståndpunkt vi inte delar, säger Johanna Martin, pressekreterare hos näringsminister Maud Olofsson (C), till TT som en kommentar till att Antonov är beredd att vidta rättsliga åtgärder mot regeringen.

Annons
Annons
X

Ryska finansmannen Vladimir Antonov.

Foto: MONTAGE Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X