Aktieanalys

Daniel Hniopek: Äntligen strategisk reträtt i Intellecta

När Intellecta nu säljer affärsområdet Strategic Communications börjar storägarnas plan för bolaget bli allt mer tydlig. Den gamla strukturen med moderbolaget Intellecta som ägare till en massa konsultbyråer lär omvandlas till en mer renodlad och kostnadslätt koncern. Gamla storägare verkar förbereda sig på att lämna över stafettpinnen till nya. Vi tror den resan kan vara bra att vara med på från nuvarande kursnivå.

Intellecta (börskurs 35,50 kronor 22/8) är ett bolag vi berört vid flera tillfällen (sök på Intellecta i Analysarkivet så hittar du allt). Sedan 2013 är bolaget i huvudsak ett konsultbolag – hittills präglats av en minst sagt snårig struktur. Koncernen består i dagsläget av flera olika konsult- och kommunikationsbyråer inom olika områden och med medelmåttiga resultat. Intellecta har därför varit något av en turn-around- och renodlingskandidat under längre tid.

I går måndag meddelade bolaget nästa steg i den resan när det stod klart att Intellecta säljer hela affärsområdet Strategic Communications. Totalt bestod den verksamheten av sex olika kommunikationsbyråer med byråintäkter på 128 Mkr med en rörelsemarginal på 2,9 procent 2016. Affärsområdet har plågats av dålig lönsamhet under längre tid även om resultattrenden varit positiv senaste två åren.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X