Annons
X
Annons
X

Äntligen ska Eva Lundgren granskas

Gissa vem som har sagt att män som inte misshandlar kvinnor bryter mot de kulturella lagarna och borde vara föremål för forskarnas intresse? Rätt, professor Eva Lundgren på ett seminarium i Luleå 1997 om sexualiserat våld.
Själv hade jag väl annat för mig eftersom jag inte var där. Men såväl mans- och kvinnojourer som Fredrika-Bremer-Förbundet och Länsstyrelsen i Norrbotten var rejält insyltade i arrangemanget och insöp visdomsorden.
I dag undrar jag hur många ideellt arbetande kvinnor och män, studenter, byråkrater och politiker som genom åren har låtit sig bländas av Eva Lundgrens så kallade forskning om mäns våld mot kvinnor och satanistiska ritualmord på små barn.

Tänk att det var först efter Dokument inifråns Könskriget (SVT 15/5, 22/5) som Uppsala universitet insåg att inte bara professor Lundgrens utan hela universitetets anseende stod på spel. Men i veckan beslutade i alla fall rektorn att Lundgrens hypoteser om ritualiserat våld ska granskas av dekanus på den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Det kan bli precis hur spännande som helst. För som Lundgrens professorskollega Bo Rothstein har påpekat saknar Lundgren forskarutbildning inom samhällsvetenskapen, samtidigt som hon har en professorstjänst inom en samhällsvetenskaplig disciplin. Hur det hänger ihop vet inte jag.
En annan fråga som terriern Rothstein ställer och som jag gärna hakar på är hur Eva Lundgren utan vare sig utlysningsförfarande eller ordinärt ansökningsförfarande kunde kvittera ut tre miljoner kronor av allmänna medel från Brottsoffermyndigheten till projektet Slagen dam?

Annons
X

Nog för att ruggigt många kvinnor misshandlas av män, men att det som i Eva Lundgrens undersökning skulle handla om nästan varannan kvinna (46 procent), har ifrågasatts av fler än mig. Exempelvis konstaterade Brottsförebyggande rådet i Våld mot kvinnor i nära relationer (2002:14) att Lundgren hade använt sig av en ”vidare” våldsdefinition.
Slagen dam gavs visserligen ut med Brottsoffermyndighetens och Uppsala universitets sigill
men, som Bo Rothstein
bussigt har skvallrat, någon vetenskaplig granskning av rapportens upplägg och resultat förekom inte.

Jag anar varför. Då hade nämligen Lundgrens extremfeministiska slutsatser i Slagen dam inte kunnat återanvändas i den statliga utredningen Slag i luften (SOU 2004:121), som överlämnades till jämställdhetsminister Jens Orback strax före jul.
Som ledamot av utredningen kunde Lundgren ogenerat hänvisa till sina ogranskade hypoteser i Slagen dam och i utredningen slå fast att schablonen om den svenska jämställda mannen är lika felaktig som att våld främst skulle utövas av män som har alkoholproblem eller som kommer från de ”lägre samhällsskikten”.

Strunt samma att det finns verklig forskning som visar att det inte bara är de misshandlande männen som utmärker sig genom att i högre grad vara socialt marginaliserade.
Även de misshandlade kvinnorna är enligt Brå mer brottsbelastade, oftare arbetslösa och sämre utbildade än genomsnittet av befolkningen.
Men i den feministiska föreställningsvärld som tillhör
professor Eva Lundgren, kvinnojourernas riksorganisation Roks och dessvärre också riksdag och regering, är mäns våld mot kvinnor alltid ett uttryck för en könsmaktsordning där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Inte att undra på att statens egen utredning landar i den besynnerliga slutsatsen att riskfaktorn framför andra i kvinnors liv är deras kön.

Att vara man är tydligen ingen riskfaktor, trots att männen har betydligt kortare livslängd. Hur förklara det förhållandet utifrån det vanliga tugget om könsmönster grundade i uppfostran, kultur, maktstrukturer och politisk ideologi?
Det är nämligen så de lundgrenska tongångarna går i regeringens plan för jämställdhetspolitiken; Jämt och ständigt.
Jag undrar just vad som händer med regeringens jämställdhetspolitik om Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning resulterar i ett gapskratt.

Maria abrahamsson, Ledarskribent

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X