Annons
X
Annons
X

Äntligen klart för ny kärnkraft

Gårdagens kärnkraftsomröstning i riksdagen är historisk. 30 år har förflutit sedan folkomröstningen den 23 mars 1980. En omröstning som hade tre olika alternativ, men som i realiteten var ett val mellan avveckling, avveckling och avveckling.

Det som skiljde alternativen åt var hur snabbt avvecklingen skulle ske – inom tio år eller så snabbt det var möjligt – och vilka som skulle kunna äga kärnkraftverken. Linje 2, den som företräddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet, vann. Senare samma år fattade riksdagen beslutet att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010.

Men med åren har allt fler kommit att inse det orimliga i att avveckla den kärnkraft som står för över 40 procent av den svenska elproduktionen. Igår sattes det äntligen punkt för tre decennier av oklarhet och handlingsförlamning i energipolitiken som har skapats av ett ständigt överhängande avvecklingsbeslut.

Annons
X

Det innebär visserligen ingen utbyggnad av antalet reaktorer, men de befintliga reaktorerna ska kunna ersättas med nya. Tack vare att dagens reaktorer är både bättre och mer effektiva än de som utvecklades för femtio år sedan kan det ändå innebära ett energitillskott.

Enligt vissa beräkningar skulle tio nya reaktorer kunna motsvara hela Sveriges elbehov. Och morgondagens, så kallade fjärde generationens reaktorer, är under utveckling.

Mot detta står de rödgröna partierna som i varierande grad vill fortsätta avvecklingen. Inget ont om sol, vind och vatten, men det hade knappast räckt långt den gångna vintern. En snabbavveckling skulle dessutom driva upp energipriserna kraftigt och hota många arbeten i basindustrin. Och hur tänker sig Miljöpartiet att höghastighetstågen ska drivas?

Istället kritiserar MP Centerpartiet för att ha övergivit sitt tidigare kärnkraftsmotstånd. Centern är slut som grönt parti säger de två språkrören, men låtsas inte om att deras alternativ i praktiken och under överskådlig tid skulle innebära en betydligt större användning av fossila bränslen.

I dag räcker det att säga BP för att inse det mindre tilltalande i ett sådant scenario. Fler gasledningar och oljetankers som genomkorsar Östersjön, import av brunkolsenergi från kontinenten och ett ökat beroende av Ryssland är knappast lockande heller.

Den svenska elproduktionen, där bara två procent utgörs av fossila bränslen, är överlägsen i sin låga användning av fossil energi bland EU:s medlemsländer. Så skulle det inte se ut utan kärnkraften. Det är miljöpolitik i realiteten, inte bara i retoriken.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X