Annons

”Äntligen får kritik från medborgare genomslag”

Stoppet av Nobel Center och Applebyggnaden är ett utmärkt första steg mot en värdeskapande stadsutveckling med respekt för kultur- och natur- och andra stadsmiljövärden. Det skriver Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Publicerad
En modell av hur Apples butik i Kungsträdgården i Stockholm skulle se ut.
En modell av hur Apples butik i Kungsträdgården i Stockholm skulle se ut. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | STADSPLANERING

I Stockholm ser vi det ena nya projektet efter det andra som skadar stadsbild och kulturvärden. Svenska byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik och Urban City Research (Ax:son Johnsons Stiftelse) har därför i utredningen "Hur kunde det bli så här?" försökt förstå beslutsprocesserna genom att studera tre omdiskuterade ärenden, rivningen av en del av Astoriahuset, omdaningen av Galleriankvarteret och de så kallade berghusen på Liljeholmskajen. En viktig slutsats i rapporten är att tidiga överenskommelser mellan staden och exploatörerna låste planernas innehåll före planprövningen. Följden blev att de demokratiska processerna kortslöts och blev ett spel för gallerierna.

På samma sätt baxade staden tondövt det färdiga förslaget för Nobel Center genom planprocessen trots en sällan skådad kritik från experter och medborgare. Svensk lag fick genomslag först i mark- och miljödomstolen som slog fast att projektet medför påtaglig skada på riksintresset enligt miljöbalken samt att projektet inte uppfyller kraven på varsamma tillägg och inte heller tillgodoser trafikfunktionen enligt plan- och bygglagen. Domen innebar fullständigt gehör för de argument som anfördes av de överklagande miljöorganisationerna Svenska byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik och Hembygdsförbundet. Det är synnerligen anmärkningsvärt att det ska krävas enorma insatser av ideella föreningar och en domstolsprocess för att professionell kunskap och lagstiftning ska beaktas.

Mark- och miljööverdomstolen har nu givit staden prövningstillstånd. Staden har dock meddelat att man tänker dra tillbaka sitt överklagande. Anledningen till prövningstillståndet behöver inte vara att Mark- och miljööverdomstolen tvivlar på att mark- och miljödomstolen bedömt rätt. Anledningen kan vara att domstolen anser att det finns synnerliga skäl att ta upp målet därför att Nobel Center är ett mycket omdiskuterat ärende av stor principiell betydelse; med andra ord att målet är viktigt som prejudikat inför Stockholms fortsatta utveckling och som vägledning för andra domstolar. Ett troligt utfall är då att mark- och miljödomstolens tydliga och väl motiverade dom att upphäva detaljplanen skulle bekräftas i en prövning i högre instans.

Annons

Nobel Center på Blasieholmen och även Applebyggnaden i Kungsträdgården har stoppats av stadens nya styre. Även andra projekt har stoppats på senare tid: omtag av planerna för kvarteret med Sturegallerian, länsstyrelsens stopp för förslagen att bygga skyskraporna Tellus Towers och att riva det grönklassade kontorshuset i NK-kvarteret. En förhoppning är att dessa stopp innebär ett trendbrott – att staden nu upphör med att våldföra sig på Stockholms kulturarv i stadsbild och bebyggelse.

Äntligen verkar kritiken från medborgare och miljöorganisationer få genomslag i politiken. Partier som inte värnar om kulturmiljön fick kraftiga motgångar i valet både i Stockholm och i många andra kommuner där man gått hårdhänt fram mot kulturarvet. Medborgarnas engagemang har glädjande nog lett till att stadsutvecklingens kvalitet kommit i fokus i lokalpolitiken.

I Svenska byggnadsvårdsföreningen hoppas vi kunna se fram emot en mer varsam stadsbyggnadspolitik som tar ansvar för kommande generationers livsmiljö genom att bedriva en värdeskapande stadsutveckling med respekt för kultur- och natur- och andra stadsmiljövärden. Stoppet av Nobel Center och Applebyggnaden är ett utmärkt första steg.

Kristina Berglund
vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kristina Berglund.
Kristina Berglund. Foto: Privat
Annons
Annons

En modell av hur Apples butik i Kungsträdgården i Stockholm skulle se ut.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 2

Kristina Berglund.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons