Annons
X
Annons
X

Antisemitismen sprider sig

Antisemitismen sprider sig i världen. Det visar en ny undersökning från ett amerikanskt opinionsinstitut, som också klargör att terrorismen tappar anhängare bland muslimer – vilka dock fortfarande har sämst rykte i alla länder.

Foto: SCANPIX

Undersökningen som baseras på intervjuer med människor från 24 olika länder, offentliggjordes av Pew Research Center på onsdagen. Den visar bland annat att inställningen till judar i Europa har försämrats i rask fart under de senaste åren, något som förvånar religionshistorikern Christer Hedin vid Stockholms universitet.

– Det kan jag inte fatta. Det är obegripligt eftersom judar är så pass integrerade i samhället i dag och inte har det minsta speciell ställning bland folk, säger han.

Framförallt ökar misstron mot judarna i Europa i Spanien, där 46 procent är negativt inställda. Därefter kommer Polen och Ryssland, med 36 respektive 34 procent negativa.

Annons
X

– Katolska kyrkan har historiskt sett inte varit så ivrig att motarbeta antisemitism. Det finns mycket antisemitisk historia i alla de där länderna. Ryssland är intressant, för det är ett typiskt land där den traditionella kristendomen fått betydelse för patriotismen. Det kan hända att de uppfattar kristendomen som en del av sitt arv, säger Christer Hedin.

I Spanien ökar också skepticismen mot kristendomen mest, 24 procent är nu negativa mot 10 procent för två år sedan, vilket får Hedin att fundera på om det just i Spanien kan handla om en allmän uppgörelse med religionen.

– Det är i så fall en allmän föreställning om religionens skuld som ligger bakom.

Flest antisemitiska tendenser finns dock i länder utanför Europa (bortsett från i Turkiet, som har en övervägande muslimsk befolkning). De som har en positiv bild av judar i länder som Egypten, Jordanien, Libanon och Pakistan syns i ensiffriga belopp i statistiken.

Undersökningen visar även att muslimer i ett flertal länder är oroade inför den ökade islamiska extremismen. Antalet som stöder självmordsbombare eller våld i Islams namn har minskat stort de senaste åren. I Libanon har antalet sjunkit från 74 till 32 procent från 2002 till i  dag.

Islamofobin däremot, fortsätter växa i världen.

– Den verkar sitta väldigt djupt. Allas önskan är att det onda ska gå att lokalisera till en enda rot, så man kan förklara det och dra upp den. Islam är just nu den där roten, säger Christer Hedin.

Han säger att religion ofta får skulden i medierapportering och att det finns många missuppfattningar om Islam, liksom om alla religioner, som bidragit till dess dåliga rykte.

– En vanlig missuppfattning är att Mellanöstern och kvinnans situation där är typiskt för Islam. Det är många som inte vet att Indonesien är det största muslimska landet, där kvinnans ställning är helt annorlunda än i Mellanöstern, säger Christer Hedin.

Sverige var inte representerat i studien.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X