Antikens Linné startade vid botanikens nollpunkt

Under strecket
Publicerad
Annons

Chr. Gorm Tortzen
”Dette må undersøges nÆrmere”. Theophrast og botanikkens grundlÆggelse
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Nr 340.
192 s. Museum Tusculanums Forlag.

Det var i 2:5 a i realskolan som Vetenskapen med stort V drabbade mig. Vi skulle samla och pressa växter, i första vändan 25 stycken. För att kunna examinera och artbestämma växter, vars vanliga namn jag naturligtvis redan kände till, behövdes enligt biologiadjunkt Franzén Krok & Almqvists flora. Den fick vi gossar - Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg! - själva köpa i Högnells bokhandel.
Sedan började äventyret med ståndare och pistiller. Jag kan inte minnas att jag den gången hörde talas om Linnés sexualsystem. Stor sak i det! Det var i alla fall Linnés släkten och arter (latin: genera et species) jag lärde mig att tilllämpa på mina växter.
Till skillnad från många kamrater älskade jag växtinsamlandet, och till detta kom så miraklet: med hjälp av ett fåtal regler och observationer kunde man ta sig fram i florans
systematik och efter diverse försök och misstag till slut komma rätt.

Annons
Annons
Annons