Annons

”Antibiotika måste lyftas till högsta beslutsnivå”

Antibiotikaresistenta bakterier som odlats på ett laboratorium i Oslo.
Antibiotikaresistenta bakterier som odlats på ett laboratorium i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

I september möts världens regeringschefer när FN:s generalförsamling öppnar. Vi ber nu Sveriges statsminister att ta detta viktiga tillfälle i akt för att säkra att frågan om antibiotikaresistens stannar på den globala politiska agendan, skriver Stefan Swartling Peterson, Andreas Sandgren och Otto Cars.

Publicerad

I två aktuella debattinlägg på SvD Debatt (Karin Meyer 5/7, Alexandra Waluszewski 14/7) diskuteras viktiga aspekter av antibiotikaresistensproblematiken och de systemförändringar som är nödvändiga inom sjukvårdssektorn respektive inom djuruppfödningen. För att en kollaps av folkhälsan ska undvikas riktar sig Meyer till Sveriges EU-politiker medan Waluszewski kräver att de antibiotikaberoende djurproduktionssystemen skall fasas ut. Dessa inlägg specificerar dock inte närmare hur den brådskande globala samordningskrävande systemomställningen ska gå till.

Sverige har nått långt i arbetet mot antibiotikaresistens, kunskapsnivån om antibiotikaresistensproblemet är förmodligen bland de högsta i världen och vi har hög internationell trovärdighet. Med detta som grund riktar vi detta inlägg till Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Stefan Swartling Peterson, Andreas Sandgren och Otto Cars.

Foto: Unicef, React Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons