Annons

”Antibiotika måste lyftas till högsta beslutsnivå”

Antibiotikaresistenta bakterier som odlats på ett laboratorium i Oslo.
Antibiotikaresistenta bakterier som odlats på ett laboratorium i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

I september möts världens regeringschefer när FN:s generalförsamling öppnar. Vi ber nu Sveriges statsminister att ta detta viktiga tillfälle i akt för att säkra att frågan om antibiotikaresistens stannar på den globala politiska agendan, skriver Stefan Swartling Peterson, Andreas Sandgren och Otto Cars.

Under strecket
Publicerad

Stefan Swartling Peterson, Andreas Sandgren och Otto Cars.

Foto: Unicef, React Bild 1 av 1

I två aktuella debattinlägg på SvD Debatt (Karin Meyer 5/7, Alexandra Waluszewski 14/7) diskuteras viktiga aspekter av antibiotikaresistensproblematiken och de systemförändringar som är nödvändiga inom sjukvårdssektorn respektive inom djuruppfödningen. För att en kollaps av folkhälsan ska undvikas riktar sig Meyer till Sveriges EU-politiker medan Waluszewski kräver att de antibiotikaberoende djurproduktionssystemen skall fasas ut. Dessa inlägg specificerar dock inte närmare hur den brådskande globala samordningskrävande systemomställningen ska gå till.

Sverige har nått långt i arbetet mot antibiotikaresistens, kunskapsnivån om antibiotikaresistensproblemet är förmodligen bland de högsta i världen och vi har hög internationell trovärdighet. Med detta som grund riktar vi detta inlägg till Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Annons
Annons
Annons