X
Annons
X

Antar ni utmaningen att bygga billigare?

**Anders Danielsson, **vice vd på Skanska, skriver på Brännpunkt (31/3) om hur bostadsbristen går att avskaffa, med rätt insatser. Men när regelverket nu förenklas i precis den riktningen saknar jag byggbranschens roll och ansvar i att också bygga det som samhället efterfrågar. Ska vi klara den framtidsutmaning som bostadsbristen skapat måste också branschen ta sin del av ansvaret.

Sedan alliansregeringen tillträdde har fokus i bostadspolitiken handlat om att, steg för steg, riva de strukturella hinder som stått i vägen för ökat byggande. Den som till exempel vill bygga nya bostäder i dag möter ett bättre anpassat regelverk än tidigare och resurser har avsatts för att korta handläggningstider för överklaganden. Vi har därutöver förlängt tiden som flerbostadshus är undantagna från fastighetsavgift och stärkt förutsättningarna för en långsiktigt hållbar politik genom att avskaffa snedvridande subventioner.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X