Annons
X
Annons
X

Antalet flyktingar måste få diskuteras

Asylinvandringens storlek har varit ­tabu i debatten. Men inget tyder på att flyktingströmmen avtar. Vi uppmanar därför parterna i decemberöverenskommelsen att snarast tillsätta en expertkommission, skriver folkpartisterna Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund.

BRÄNNPUNKT | MIGRATIONSPOLITIK

Som socialarbetare befarar vi att Sverige tar kliv mot ett klassamhälle med social oro.
Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund

Lidandet i världen har en siffra. Femtio miljoner människor är på flykt. Rege­ringen beräknar att Sverige kommer ta emot 400 000 asylsökande, fler än som bor i Malmö, de närmaste fem åren. Vi står inför, eller snarare mitt i, gigantiska utmaningar på integrationsområdet som Sverige är illa rustat för. Att öppna våra hjärtan räcker inte. De politiska partierna har reagerat pinsamt yrvaket. Integrationsutspelen har på sista tiden duggat tätt. Vi välkomnar att beröringsskräcken släpper.

Asylinvandringens storlek är emellertid tabu. Frågan är dynamit för politiska karriärer. Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiske tales­person, vågade trots frågans sprängkraft nyligen hävda: ”Jag tycker det är oundvikligt att adressera frågan om volymer. Sverige tar nu emot fler asylsökande per capita än något annat EU-land” (Sydsvenskan den 31 januari). Vi delar Widmans uppfattning. Som socialarbetare befarar vi att Sverige tar kliv mot ett klassamhälle med social oro.

Annons
X

**I debatten får man **intryck av att valideringar av akademisk examen utgör ett av de största integrationsproblemen. I själva verket har över 70 procent av dagens asylsökande inte längre utbildning än maximalt gymnasiet, åtskilliga endast för­gymna­sial utbildning. Det kan innebära allt från ett till nio år i grundskola eller att de är analfabeter. Samtidigt har Sverige EU:s lägsta andel enkla jobb som inte kräver utbildning.

Konsekvenserna syns när det gäller bidrags­beroende, bostadssegregation och barnfattigdom. Redan i dag utgör utrikes födda över 40 procent av alla långtidsarbetslösa och över 60 procent av de som är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Enligt Rädda Barnen lever nästan vart tredje barn med minst en utlandsfödd förälder i ekonomisk fattigdom, jämfört med vart tjugonde barn med föräldrar som är födda i landet. En fråga som måste uppmärksammas mer är att många flyktingbarn har alarmerande svaga skolresultat.

Vi konstaterar att massiva åtgärder måste till för att utanförskap, på flera nivåer, inte permanentas. Ett exempel på havererad integration är att Göteborg i dag till antal har fler IS-krigare än USA, cirka 150 stycken. Forskare vid Försvarshögskolan anser att segregationen i stadens utanförskapsområden är en viktig faktor bakom fenomenet. Om vi vill att fler EU-länder ska välkomna flyktingar får inte Sverige bli ett avskräckande exempel.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Reformerad lönebildning **och arbetsrätt utmålas av vissa som tillgängliga trollspön. Sanningen är att under alliansregeringen hände nästan inget och än mindre kommer ske med fackpampen Löfven som är beroende av LO. Nestorn i svensk national­ekonomi Assar Lindbeck har i flera sammanhang varnat för att den svenska samhällsmodellen inte är anpassad för omfattande flyktinginvandring av lågutbildade: ”Välfärdsstaten klarar inte vilken belast­ning som helst.”

  Liberala ungdomsförbundets ordförande, Linda Nordlund, bekräftar analysen: ”Det är sant att välfärdsstaten så som den i dag är utformad inte är anpassad för fri invandring, eller ens att fullt ut kunna följa asylrätten” (Brännpunkt den 22 janu­ari). Hur långvarigt flyktingmottagandet på ­dagens nivåer ska finansieras är en oundviklig ­fråga. Är det med mindre välfärd eller högre skatter? Hårdare skattetryck är destruktivt för Sveriges tillväxt och urholkad välfärd, som LUF föreslår, är fel väg. ­Viljan att betala skatt är beroende av att skatte­betalarna upplever att de tjänar på systemet. Den solidariskt finansierade välfärdsstaten, som präglas av generella principer, har gagnat Sverige. Modellen möjliggör klassresor och bidrar till att Sverige är ett ekonomiskt och socialt stabilt land som kan vara en fristad för förföljda.

  **Inget tyder på **att flyktingströmmen avtar. Kon­flikten i Syrien är ett blödande sår, Irak befinner sig i fritt fall, Afghanistan är en krutdurk, ingen ljusning syns i diktaturens Eritrea och Somalia är ­instabilt. Utvecklingen i Libyen, Libanon och ­Ukraina är djupt oroande. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet som söker sig till Sverige vara stort under år framöver. Sverige har en skyldighet att hålla dörren öppen i en brinnande värld. Men det kräver medborgarnas stöd. Vi uppmanar därför parterna i decemberöverenskommelsen att snarast tillsätta en expertkommission som utan skygg­lappar får bedöma den svenska samhälls­modellens kapacitet och begränsningar för att ta emot och ­integrera människor som flyr till vårt land.

  JENNY SONESSON (FP)

  socionom och tidigare politiskt sakkunnig i regeringskansliet

  ULRICA WESTERLUND (FP)

  socionom och ledamot av Umeå kommunfullmäktige

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X