Annons
X
Annons
X

Antalet feta flickor minskar

För första gången på minst 20 år minskar antalet överviktiga och feta flickor i storstäderna. För pojkarna är siffrorna dystrare, och skillnaden mellan samhällsklasserna växer. Nästan var tredje tioårig pojke i Stockholms fattigaste områden är överviktig eller fet.

På 20 år har antalet överviktiga svenska tioåringar fördubblats. Sahlgrenska akademin i Göteborg har studerat 80 procent av alla tioåringar i Göteborgs kommun under tre olika tillfällen; 1984, 2000 och 2004. Mellan de första två mätningarna var utvecklingen lavinartad, men på senare har den stannat av. Flickornas kurva har till och med dalat. En annan stor studie, ”Övervikt och fetma hos 10-åriga barn i Stockholms län”, visar på samma utveckling.
– Vi kan bara spekulera i orsakerna. Vi har haft en tydlig överviktsdebatt i Sverige på senare år, och en teori är att flickorna har varit mer mottagliga för den, säger Agneta Sjöberg på Sahlgrenska akademin.

En annan tänkbar orsak till skillnaderna är att fler pojkar än flickor har tv och dator på rummet.
Men forskarna varnar för att dra några förhastade slutsatser. Det kan lika gärna vara en tillfällighet som ett trendbrott.
Vad som däremot är säkert är att fler barn i socialt utsatta områden blir tjocka än andra barn. År 1999 var 21 procent av pojkarna i Stockholms fattigaste områden överviktiga. Fyra år senare var siffran 29 procent.
För de tioåriga pojkarna totalt sett skedde ingen förändring under perioden. Av de drygt 4 000 barnen i studien var 21,3 procent överviktiga.

Tasteline: 20 vardagsrecept för familjehälsan http://www.svd.sehttp://www.tasteline.com/default.ns?strItemID=showdocument&lintDocumentID=3856
Annons
X
Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X