Annons
X
Annons
X

Ansvarslöst från oppositionen om nattis

SLUTREPLIK | BARNOMSORG

Esabelle Dingizian (MP), Agneta Luttropp (MP) (
Brännpunkt 26/4) och Ibrahim Baylan (S) (
Brännpunkt 27/4) ifrågasätter Moderaternas beslut att inte ställa sig bakom ett ospecificerat och icke utrett statligt bidrag till kommunerna för att främja barnomsorg på obekväm arbetstid. För Moderaterna råder inget tvivel – en modern arbetsmarknad kräver en modern barnomsorg.

Frågan om ”nattis” är därför alldeles för viktig för att stressas igenom utan en grundlig kartläggning av kommunernas faktiska behov och utan hänsyn till det budgetpolitiska ramverket.

Det råder en bred enighet kring vikten av nattis. Mot bakgrund av detta är det glädjande att antalet nattis-platser kontinuerligt har ökat under de senaste fem åren. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet platser med 13 procent. Samtidigt ökade antalet kommuner som erbjuder nattis med 10 procent. En viktig anledning till det ökade antalet platser är den nya skollagen, vilken introducerades 2011, som ställer hårdare krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid när efterfrågan finns.

Annons
X

Det råder ingen tvekan om att det finns ett behov av nattis i ett flertal kommuner. I dagsläget vet emellertid varken Luttropp, Dingizian, Baylan – eller någon annan – hur stort det samlade behovet är. Regeringen genomför av den anledningen en kartläggning över respektive kommuns behov av denna typ av omsorg. Resultaten kommer att presenteras i september 2013. För att få en bild över vilka åtgärder som sedan bör sättas in är det samtidigt nödvändigt att utvärdera effekterna av den nya skollagen.

Trots att det saknas ett tillräckligt underlag för att fatta ett nationellt beslut i frågan vill de fyra oppositionspartierna, med hjälp av statliga bidrag, stimulera kommunerna att erbjuda fler nattis-platser. Givet att nödvändiga ekonomiska beräkningar saknas är det knappast förvånande att oppositionen inte lyckas precisera hur stort det statliga bidraget bör vara. Istället skjuter man snabbt från höften, utan någon hänsyn vare sig till kommunernas reella behov eller till det budgetpolitiska ramverket.

I en tid präglad av ekonomisk oro, där varje skattekrona mer än någonsin bör hanteras med yttersta varsamhet, är det ett oroväckande tecken att den samlade oppositionen visar prov på ett sådant ansvarslöst beteende. Kontrasten mellan regeringens vilja att ta ansvar och oppositionspartiernas vilja att ta hem kortsiktiga politiska poänger har sällan varit tydligare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid är en förutsättning för arbetslinjen. Moderaterna är därför mycket positiva till en fortsatt utökning av antalet platser där efterfrågan finns. I kontrast till oppositionen är vi emellertid övertygade om att tillgången till nattis måste motsvara det faktiska behovet.

  MARGARETA PÅLSSON (M)

  ordförande i riksdagens utbildningsutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X