X
Annons
X
Op ed

Ansvaret för skolorna kan inte läggas på barnen

Skillnaderna mellan skolor ökar, resultaten i grundskolan sjunker och det fria skolvalet utpekas som bov. Vi får höra att socioekonomiska faktorer fått ökad betydelse, och att skolvalet har ökat segregationen. Det vill säga, vad dina föräldrar jobbar med och var du bor avgör vilka resultat du får i skolan. Och det låter ju inte bra. Men är det verkligen sant?

Om det är själva skolvalet som ligger bakom sämre resultat borde kommuner utan valmöjlighet ha bättre resultat. Det har de inte. Enligt en rapport från Reforminstitutet (2013) har i själva verket kommuner med bara en grundskola högre andel obehöriga till gymnasiet och sämre resultat generellt, högre lärartäthet och lägre andel elever med utländsk bakgrund. Såväl PISA som Skolverket i rapporten "Likvärdig skola" (2012) konstaterar också att socioekonomisk bakgrund inte fått större betydelse och inte kan förklara skillnaderna i resultat. I stället är det andra faktorer som ligger bakom – studiemotivation och engagemang hos föräldrar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X