Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Ansvaret för skolorna kan inte läggas på barnen

OP-ED

Skillnaderna mellan skolor ökar, resultaten i grundskolan sjunker och det fria skolvalet utpekas som bov. Vi får höra att socioekonomiska faktorer fått ökad betydelse, och att skolvalet har ökat segregationen. Det vill säga, vad dina föräldrar jobbar med och var du bor avgör vilka resultat du får i skolan. Och det låter ju inte bra. Men är det verkligen sant?

Om det är själva skolvalet som ligger bakom sämre resultat borde kommuner utan valmöjlighet ha bättre resultat. Det har de inte. Enligt en rapport från Reforminstitutet (2013) har i själva verket kommuner med bara en grundskola högre andel obehöriga till gymnasiet och sämre resultat generellt, högre lärartäthet och lägre andel elever med utländsk bakgrund. Såväl PISA som Skolverket i rapporten ”Likvärdig skola” (2012) konstaterar också att socioekonomisk bakgrund inte fått större betydelse och inte kan förklara skillnaderna i resultat. I stället är det andra faktorer som ligger bakom – studiemotivation och engagemang hos föräldrar.

I **dag väljer **studiemotiverade elever oavsett bakgrund i större utsträckning samma skolor, tack vare det fria skolvalet. Det är inte längre så att är du född på fel sida järnvägen får du stanna där. I dag spelar det mindre roll än tidigare om dina föräldrar är födda utomlands, eller om du bor i ett utsatt område. Ambitiösa elever från mindre privilegierade områden har bättre möjligheter än någonsin tidigare att göra en klassresa.

Annons
X

Personligen blir jag väldigt glad över detta – det var ju en av idéerna bakom friskolereformen. Hur vi ska lyfta skolorna som inte har lika bra resultat är en annan fråga. Vi ska inte acceptera dåliga skolor. Men lösningen är inte att begränsa valet av skola och tvinga duktiga elever tillbaka dit de kom ifrån för att andra barn ska lyckas bättre, genom så kallad ”kamrateffekt”. Det betyder att vissa barn åläggs ansvar över andra barns utbildning och därför ska tas som gisslan i skolsystemet. Det är vi vuxna som ska se till att de skolor som inte lyckas så bra, vänder sina resultat. Det är där fokuset och resurserna ska ligga. Det ansvaret kan inte läggas på barnen.

**Rebecca Weidmo Uvell **

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X