X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Ansvar och verklighet bättre än dagdrömmar

Det kan inte vara lätt, att vid sammanträdesbord avgöra vad som är rätt löner för var och en inom varje bransch på arbetsmarknaden. Det är som att konferera om var marknadspriset på en tjänst eller vara ligger och var utbud och efterfrågan möts. Men nu är detta modellen för svensk lönepolicy. Representanter för dem som säljer sina tjänster respektive köper tjänsterna möts, sammanträder och beslutar.

Välutvecklad mötesteknik och en gemensam målbild om verklighetsförankrade reallöne-ökningar och återhållen inflation har gjort att modellen tjänat parterna väl under de senaste 15 åren. Höga krav från fackförbunden har ofta varit ingångsvärdet, medan arbetsgivarna knorrat och tagit sig åt plånboken – det är så man gör i förhandlingar. Men båda parter har förhållit sig till verkligheten och generellt sett nått rimliga avtal.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X