Annons

Anstaltssverige banade väg för steriliseringar

Det brukar tas för givet att de svenska tvångssteriliseringarna var resultatet av ett socialpolitiskt projekt. En ny avhandling om steriliseringslagarna visar dock att partipolitiken inte bar ansvaret för den lokalt utformade praktiken.

Under strecket
Publicerad

Hans förklaringar får plats i en tidningsartikel och kan med viss envishet begripas på en kafferast. Ändå är de trovärdiga. Förklaringarna slår hål på myten om att steriliseringarna var en partipolitiskt driven fråga och de drar ned byxorna på förfäktarna av förhastat formulerade kopplingar mellan steriliseringarna och socialpolitiken. De blottlägger en ansvarsfördelning som snarare är typisk än något smärtsamt undantag. Och de handlar om en värderingsmässig kontinuitet som kommer obehagligt nära.
Mattias Tydéns avhandling
Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935–1975 (Almqvist & Wiksell, 618 s) är angelägen och trovärdig. Dessutom är den viktig, eftersom den inte bara berättar utan också försöker förklara.

Avhandlingen är en teoretisk och förklarande utökning av den mer beskrivande steriliseringsutredningen SOU 2000:22 som Tydén presenterade för två år sedan. Den behandlar steriliseringarna under 40 år, men går tillbaka till 1910-talet i sökandet efter tongivande influenser för lagstiftning och praktik.

Annons
Annons
Annons