Anställda testar t-baneluften

Åttio Connexanställda testas fram till mars för att ta reda på om det är hälsofarligt att arbeta i tunnelbanan. Sedan i november har de tidvis arbetat med en luftmätare fäst vid bältet. Även tidigare anställda undersöks av forskare för att se om de riskerar att få lungcancer eller hjärtinfarkt.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en rapport från Karolinska institutet drogs för några veckor sedan slutsatsen att luften nere i tunnelbanan är många gånger hälsofarligare än Hornsgatans och att den kan skada arvsmassan.
Enligt en annan studie, gjord på Linköpings universitet, vållar de små partiklarna i gatuluften, från avgaser och slitage av vägbanan, mer inflammationer och är skadligare. Båda studierna är gjorda på mänskliga odlade celler, i laboratorier.

Samtidigt pågår undersökningen av vad som händer i lungorna och hjärtat hos tunnelbaneförare, stationsvärdar, spärrvakter och städare i deras arbetsmiljö. Mätningarna och hälsoundersökningar kan visa samband mellan sjukdomar och mängden partiklar just den personen utsätts för.
Enligt Per Gustavsson, docent vid landstingets yrkesmedicinska enhet, visar cellstudierna tänkbara hälsorisker. Men för att få säkra svar måste tunnelbanepersonalen undersökas under lång tid. Slutresultatet beräknas bli klart om ett år.

Annons
Annons
Annons