Annons

Anställ utlandsfödda – och öka exporten

Ny forskning, som Entreprenörskapsforum lanserar i dag, visar att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för ett litet öppet land som Sverige som behöver stärka sin globala konkurrenskraft. Det skriver Maria Adenfelt och Pernilla Norlin på Entreprenörskapsforum.

Publicerad

Under den senaste månaden har det förts en livlig debatt om invandringen är lönsam eller inte. Det är på många sätt en icke-debatt eftersom den inte för fram konstruktiva lösningar. Faktum är att svenska företag möter en stenhård internationell konkurrens samtidigt som utanförskapet bland utlandsfödda i Sverige är oroande högt. Debatten bör istället fokusera på vad utlandsfödda tillför svenskt näringsliv och åtgärder för att öka integrationen av utlandsfödda i samhället.

Den forskning som vi nu presenterar visar att det är hög tid att betrakta migration som en del av det handelspolitiska ramverket och bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering.

Annons
Annons
Annons