X
Annons
X

Ansgar gjorde karriär med förfalskat cv

Missionären, profeten och före detta munken Ansgar var vid 840- talets mitt i en desperat situation. Hans hemmabas i Hamburg hade förstörts av vikingar, som brände ned hans kyrka. Ansgar själv hade med nöd och näppe undkommit med kyrkans reliker, dock utan sin kappa. Det kloster i Frisien, Turholt, som han hade fått som inkomstkälla hade hamnat i Karl den skalliges kungarike, utom räckhåll för Ansgar som var trogen Karls halvbror Ludvig den tyske.

Ansgar hade påvligt uppdrag att omvända danskarna till kristendomen, men han hade inte längre de finansiella resurserna och han var hur som helst inte välkommen i Danmark. Tidigare, 829–830, hade han missionerat i Sverige, men han hade inte varit särskilt framgångsrik. Situationen verkade hopplös. Vad skulle Ansgar ta sig till för att rädda sig ur sitt trångmål?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X