Annons

Mårten Schultz:Här blir juristernas inställning farlig

De borgerliga partierna öppnar upp för anonyma vittnen. Jurister har invänt att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper. Men vad spelar det egentligen för roll?

Publicerad

En effektiv rättsstat står och faller med medborgarnas förtroende och tillit. En viktig aspekt av detta är att vittnen och parter ska våga berätta om sina upplevelser och iakttagelser. Det gäller särskilt i brottmål, där vittnesmål ofta har en helt central roll.

När vittnen säger ”Jag minns inte” av rädsla för repressalier har rättsstaten misslyckats. Resultatet är en oförlöst rättvisa.

Flera politiska partier är motståndare till anonyma vittnen, men Benny tycker att det vore bra för att kunna tackla kriminaliteten i utsatta områden.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Hallonbergen, där ett uppmärksammat vittnesmord ägde rum 2017.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons