Ännu på 2000-talet lever vargen farligt

Vargen har fascinerat och skrämt människan sedan urminnes tid. Jagande naturfolk har beundrat djurets skicklighet som jägare. Vargen var ett vanligt totemdjur bland Nordamerikas indianer. Inom shamanismen sågs den ofta som ett heligt och kraftfullt vilddjur som shamanen fick kontakt med i transen. Men parallellt har även varghatet frodats, och ännu 2008 förs krav fram på ett fullständigt utrotande av den svenska vargstammen.

Under strecket
Publicerad
SCANPIX
Foto: SCANPIX
Annons

Varför har då vargen varit så hatad och avskydd i stora delar av världen? När människorna lämnade jägartillvaron och blev jordbrukare och boskapsskötare, och började hålla husdjur som får, getter, svin, nötboskap, fjäderfä eller renar, kom de på kollisionskurs med vargen. För en fattig småbonde kunde en dödad ko eller några vargrivna getter innebära misär och svält.

I våra äldsta skrifter, landskapslagarna från 1200-talet, fanns bestämmelser om att alla måste delta i bekämpningen av vargen. I‑Västgötalagen står: ”Alla, som i‑Västergötland bo, ingen undantagen, skola bygga varggård eller hålla vargnät”. Liknande regler fanns i andra delar av Sverige. Längre fram i tiden organiserades stora drevjakter, vargskall, med tusentals deltagare. Även då måste alla ställa upp. I en bestämmelse står att allmogen ”oförsummeligen inställa sig till Skallande med fullwäxt manskap, näth, spiut och annat nödigt gewähr, skadedjuren der med att fånga och döda”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons