Ännu könsobalans i arbetslivet

Ännu är det långt kvar till en jämlik fördelning mellan män och kvinnor i arbetslivet. I en ny studie har Statistiska centralbyrån (SCB) jämfört könsbalansen åren 2002 och 2007 i 355 olika yrkesgrupper. Överlag har små förändringar skett mellan 2002 och 2007. Bara 72 av yrkena var könsbalanserade 2007.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inte heller har målen med jämn könsfördelning bland chefer nåtts. Bara 5 av 29 chefs/ledningsyrken i studien var könsbalanserade - där syns bland andra verksamhetschefer inom utbildning, ekonomi- och administrativa chefer samt personalchefer.

I alla verksamheter - privat, statlig, kommunal och landstingskommunal - var andelen kvinnliga chefer lägre än andelen kvinnor bland övriga anställda. I snitt var andelen kvinnliga chefer tolv procentenheter lägre än andelen anställda kvinnor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons