Annons

Ännu inte född, men könsdiskriminerad ändå

Under strecket
Publicerad


kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har en kvinna ställt till med en besvärlig krock mellan värderingar. Två gånger har hon varit gravid och begärt ultraljudsscreening. När hon sedermera har fått veta att fostret skulle bli ett flickebarn så har hon gjort abort – båda gångerna. Nu är personalen (högst förståeligt) upprörd och överläkaren har skrivit till Socialstyrelsen för att få vägledning. Vad man önskar är att kunna neka att berätta om fosters kön för blivande mödrar. Överläkaren vill även ha vägledning om huruvida en vårdgivare kan ifrågasätta en patients rätt till abort.

Det är ganska sällan vi i Sverige för någon abortdebatt med annan resonansbotten än slappa varningar om att ”bli som USA”. Dessa varningar är ofta överdrivna eller felaktiga. Sverige har i jämförelse med flera amerikanska stater en striktare abortlagstiftning. Dessutom är detta snarast varningar som syftar till att hålla debatten ”på mattan”, trots att en mer djupgående diskussion faktiskt kunde vara befogad, givet att aborterna ökar samtidigt som möjligheten att rädda fostrens liv kryper bakåt i veckorna. Men, istället föredrar vi att hålla debatten klinisk, utan det där jobbiga livargumentet.

Annons
Annons
Annons