X
Annons
X

Ännu ingen dömd för klarspråksbrott

– Det borde vara straffbart att skriva så där krångligt!

Ja, att skriva svårbegripligt kan faktiskt vara ett lagbrott, åtminstone för en myndighet. I den språklag som vi har sedan 2009 finns en klarspråksparagraf som föreskriver att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Den som möter offentliga texter som inte lever upp till detta kan göra en anmälan till JO, Justitieombudsmannen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X