Annons
X
Annons
X

Ännu finns tid för en vettig lösning

INLÄGG | MODERATA RIKSDAGSMÄN GÅR EMOT PARTILEDNINGEN I ÄKTENSKAPSFRÅGAN

Vilken lagstiftning ska införas i Sverige för att även skaffa lika möjligheter för samkönade par? Den frågan har beretts av justitiedepartementet. Nu har besked kommit om att de fyra regeringspartierna inte kommer överens. Motioner är således att vänta i riksdagen.

I vårt eget parti, moderaterna, har vi inte haft någon mer ingående diskussion sedan förra årets partistämma med beslut i Gävle.

Att frågan delar och väcker känslor har märkts. Riksdagens ledamöter och partier har de senaste dagarna uppvaktats, inte minst per e-post. Och på SvD Brännpunkt har olika röster utvecklat sina tankar.

Annons
X

Två huvudvägar erbjuds nu. Den ena innebär att man gör det enkelt för sig och ställer sig bakom en lagstiftning som av en del kommer att ses som en fullständig seger medan andra kommer att tala om ett nederlag. Den andra vägen går via politiskt ledarskap som innebär försök att forma en såväl bred som kanske oväntad lösning.

Det finns all anledning att betona behovet av ömsesidig respekt. De flesta är överens om behovet av en mer inkluderande lagstiftning. Samtidigt går det inte att komma ifrån att synen på äktenskap varierar väldigt mycket beroende på religion och kyrkotillhörighet.

I olika sammanhang brukar det civila samhället betonas. Men det får inte endast bli en abstraktion! Det finns på riktigt och består av föreningar, församlingar och ideellt arbetande krafter. En hel del av dessa så ofta, åtminstone rent principiellt, hyllade rörelser har faktiskt tagit till orda i äktenskapsdebatten och gett uttryck för sina åsikter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För några dagar sedan fanns på SvD Brännpunkt ett inlägg från ett antal samfundsledare samt Humanisternas ordförande Christer Sturmark och Morgan Johansson (s) som skissade på en i vårt tycke sympatisk lösning. En hållning vi på många sätt delar.

  **Låt regleringen av en fast relation två vuxna emellan utifrån ett lagstiftningsperspektiv bli en rent civilrättslig handling där staten erbjuder en form lika för alla.
  **
  Utifrån ett offentligt perspektiv handlar det strikt om att ge tvåsamheten en uppsättning rättsregler utan att blanda sig i en namn- och etikettsdiskussion.

  Samtliga samfund fråntas dagens vigselrätt som är en rest av en försvunnen statskyrkotid på samma sätt som även borgerliga vigselförrättare avskaffas. Allt som har med ceremoni eller religiös inramning att göra överlåts på just det civila samhället inom ramen för egna föreningstraditioner eller i enlighet med egen gudsuppfattning.

  **En sådan lösning skulle skapa förutsättningar för samexistens. Att tycka olika är i grunden inte en svaghet utan en av det öppna samhällets styrkor.
  **
  Att likt ärkebiskop Anders Wejryd både plädera för vigselrätt och samtidigt ställa sig bakom definitionen av äktenskap som en relation mellan man och kvinna är inte längre aktuellt.

  Ett val måste göras.
  **Hans Wallmark

  Lars-Arne Staxäng

  Cecilia Magnusson

  Lars Elinderson

  Elisabeth Santesson

  Rolf K Nilsson

  Marianne Watz

  Jeppe Johnsson

  Walburga Habsburg Douglas**

  Moderata riksdagsledamöter

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X